Skip to content

Incwadi Yokupheka Yamahhala Yabanesifo sikaShukela

Sizibandakanye nabakwa Pick n Pay ukuze sikwazi ukunethulela incwadi yokupheka yaba nesifo sikashukela – ukuze nikwazi ukuthola indlela eya empilweni ephephile, kanye nenentokozo noma unalesifo. Lezincwadi ziyatholakala mahhala kuleli khasi Pick n Pay Pharmacies.

Incwadi yesifo sikashukela ewusizo

Thola lonke uhlobo lwemniningwano ewusizo, kusuka ekutheni kumele wenzeni uma kade uthole ukuthi unesifo sikashukela, khona uzothola amaqiniso ngokunakekela amehlo, izinyawo, kanye nakho ukuhamba uma unalesifo, kube izindlela zokudla okumnandi futhi okunomsoco, ukuqonda izindlela zesifo sikashukela ezihambisana nokudla kwakhona, ugqozi lokuzivocavoca, kanye nogqozi lokuphila impilo ephephile ube unesifo sikashukela.

Usizo kanye nethemba kulaba abanesifo sikashukela

Inhlangano Sweet Life isibe khona iminyaka eyangamela kweyisiShagalombili, kanti ke futhi siyaziqhenya ngalokhu esesikhule saba yikhona. Ikhasi lethu lezomoyo “website” kanye nelezinkundla zokuxhumana “Facebook” linikezela ngosizo, amasu namacebo kanye nendawo yokuxhumana ngokomoya yabantu abanesifo sikashukela.

Lencwadi yethu yokudla kwabantu abanesifo sikashukela eyalaba kahle kahle abasanda kuthola ukuthi banalesifo. Uma nje kade uthola ukuthi unalesifo, kujwayelekile ukuthi uzizwe engathi nguwe wedwa obhekene nalesimo. Thina ke silana ukuzokutshela ukuthi akunjalo, awuwedwa kulesimo kanti ke nathi sizokusiza sicathulisane nawe kuzo zonke izigaba.

Kulencwadi yesifo sikashukela, sihlanganise onke amasu azoba usizo olukhulu kwabaphila nalesimo, konke uzokuthola kuleli khasi “https://issuu.com/sweetlifemag/docs/sl_annual_pnp_fa_lores”nline here, noma uzitholele ngokuthi ucofe la okubhalwe khona (just click ‘Download’).

Sweet-Life-Diabetes incwadi  yesikhokhelo yokupheka -Dawunloda

SHARE THIS ARTICLE
What to read next

Ramadan and Diabetes

How do Ramadan and diabetes combine? What are some guidelines for Muslims wanting to observe Ramadan? We asked Dr Nafisa Khan and Tahmeed Omar to

Read More

Diabetes Stories

We know that it can be hard to take in all the information you need to manage diabetes. If you’re looking for an easy way

Read More
Join South Africans with Diabetes on Facebook

Join our diabetes community

Be First to Comment

What do you think?

Sweet Life is a registered NPO/PBO (220-984) with a single goal: to improve diabetes in South Africa. We are funded by sponsorships and donations from aligned companies and organisations who believe in our work. We only share information that we believe benefits our community. While some of this information is linked to specific brands, it is not an official endorsement of that brand. We believe in empowering people with diabetes to make the best decisions they can, to live a healthy, happy life with diabetes.