Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo

Ingaba uyazibuza ukuba ungatya ntoni njengoba ngoku uphila nesifo seswekile? Awuqinisekanga ukuba kokuphi ukutya okuzakulungela iswekile yegazi lakho? Nangona kusoloko kulungile ukudibana nogqirha wezidlo   ukufumana … Continue reading Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo