Iingcali zesifo seswekile ezigqwesileyo eMzantsi Afrika

Sifumana umbuzo omnye qho ngeveki kwikhasi lethu lonxibelelwano leFacebook iDiabetic South Africans :unganceda ucebise ngengcali yesifo seswekile (kwesosixeko sithile)? Siyesibuze uluntu oluphila nesifo seswekile, sifumane … Continue reading Iingcali zesifo seswekile ezigqwesileyo eMzantsi Afrika