Ukuhlelela ukudla ngendlela elinganisiwe “A balanced meal plan”

Engabe awazi ukuthi udle okunjani njengoba usutholile ukuthi unesifo sikashukela? Engabe awunaso isiqiniseko sokuthi ikuphi ukudla okumele ukudle okuhambelana noshukela? Noma kuwumqondo omuhle ukuba nomhlengikazi … Continue reading Ukuhlelela ukudla ngendlela elinganisiwe “A balanced meal plan”