Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile?

Omnye wemibuzo esiyibuzwa kakhulu kwi Diabetic South Africans ingendidi ezahlukeneyo zesifo seswekile. Kukho iindidi ezintathu zesifo seswekile: Udidi lokuqala,udidi lwesibini , nesifo seswekile sokukhulelwa. Nalu … Continue reading Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile?